Harmonogram pracy

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2016 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2016 r.
  • Ferie zimowe 30 – 12 lutego 2017 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna 13 – 18 kwietnia 2017 r.
  • Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 19 kwietnia (część humanistyczna), 20 kwietnia (część przyrodniczo-matematyczna), 21 kwietnia (języki obce) 2017 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017 r.
  • Ferie letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.