Dzień Matki w zerówce

23 maja 2016 r – z okazji Dnia Matki dzieci z oddziału przedszkolnego 0 a gościły w naszej szkole swoje Mamy. Bez tremy i z ogromnym wdziękiem prezentowały tańce wiersze, piosenki i życzenia, również w języku angielskim, które z wielkim zaangażowaniem przygotowywały wraz z wychowawcą Jadwigą Kazana oraz panią Edytą Klimczak. (więcej…)

Wpłaty za obiady

KOMUNIKAT!

Wpłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy BS Limanowa

12 88040000 0000 0022 0220 0004
(więcej…)

Wycieczka do Warszawy

Jedną z form organizowania pracy naszej szkoły są wycieczki krajoznawcze.  Ułatwiają one poznanie rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój wyobraźni i myślenia dzieci, przyczyniają się do kształtowania i rozwijania uczuć patriotycznych, społecznych, estetycznych oraz wpływają na kształtowanie się takich cech charakteru, jak np. koleżeńskość, wytrwałość czy zaradność. (więcej…)

Dzień europejski w klasach 0-3

17.06.2016 w naszej szkole miał miejsce „Dzień europejski w klasach 0-3” pod hasłem „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”. Klasy 0-3 zaprezentowały piosenki , tańce i wiadomości dotyczące  wybranych  przez siebie państw. (więcej…)

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej przystąpił do realizacji programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB). Aktualnie ZSS nr 4 w Limanowej ubiega się o przedłużenie certyfikatu na pięć lat. (więcej…)

Wycieczka do Krakowa

6 maja uczniowie klas 3a, 4a, 4b, 5b, 6a (26 uczniów)  uczestniczyli  w wycieczce do Krakowa zorganizowanej przez panią Halinę Golonkę, Jolantę Pawlik i Dorotę  Piórkowską –  Ziębę. (więcej…)

Trzecie miejsce Mateusza Iwana

10 maja 2016 r. w Zespole Szkół Samorządowych Nr 3 w Limanowej odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny. W konkursie wzięło udział 9 uczniów z miejskich szkół, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowali Mateusz Iwan, który zajął trzecie miejsce oraz Kacper Ludwiczek, który został wyróżniony. (więcej…)

Sukcesów ciąg dalszy

6.05.2016 w PREZENTACJACH ARTYSTYCZNYCH w LDK zaprezentowały się trzy grupy „BAJTKA”:

  • BAJTEK GRUPA MŁODSZA (dzieci z klas pierwszych i drugiej),
  • BAJTEK GRUPA STARSZA (uczniowie od klasy drugiej do piątej),
  • najstarsza „I CO WY NA TO” z gimnazjum
  • oraz grupa „  ISKIERKI” z klasy 1a przygotowana przez panią Annę Palacz.

Wszystkie trzy grupy „ BAJTKA” uplasowały się na pierwszych miejscach w swoich kategoriach wiekowych, a grupa „ISKIERKI” otrzymała wyróżnienie! To niebywały sukces młodych aktorów oraz ich opiekunów pani Danuty Ługowskiej i pani Jadwigi Kazany.  (więcej…)

Ja – Ty – My – wystawa ucząca tolerancji

Tolerancja musi być nietolerancyjna wobec nietolerancji.

/Immanuel Kant/

Dzięki pani Jolancie Pawlik i jej uczniom mamy szansę przeżyć prawdziwą ucztę dla duszy.  Nieopodal sali nr 9 możemy podziwiać unikalną wystawę plastyczną, stworzoną w ramach projektu „Wiedza-Integracja-Tolerancja”. Prace uczniów są bardzo oryginalne, przedstawiają życie i zwyczaje romskie. (więcej…)

Akademia z okazji 225.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj w szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była pierwszą ustawą zasadniczą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była też pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.  (więcej…)